Hoe verloopt het mediation proces

Na de intakegesprekken, die bij arbeidsmediation altijd afzonderlijk van elkaar worden gehouden, maken we een afspraak op neutraal terrein. Als eerste bespreken en ondertekenen we de mediationovereenkomst. Deze ontvangt u ook voorafgaand aan het eerste gezamenlijke gesprek zodat u de tijd heeft deze rustig door te nemen.

Daarna gaan we aan het werk om de juiste oplossing te vinden. Dat doen we door eerst uw verhaal over en weer aan elkaar en aan mij te vertellen. Uw belangen, wensen en doelen worden in kaart gebracht. Gelijktijdig luister ik, vat ik samen, herformuleer en stel ik vragen.  Dit is een belangrijk onderdeel in het mediation traject om zo het gesprek weer op gang te brengen maar zeker ook om weer naar elkaar te (leren) luisteren.

Nadat we de wederzijdse belangen in kaart hebben gebracht gaan we kijken naar wat u het belangrijkste vindt en of er wederzijdse belangen zijn die al dan niet verenigbaar zijn. Wat speelt er nu echt! Hier ontstaat vaak het vertrouwen dat u er samen weer uit gaat komen.

Per belang gaan we kijken wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Hoe meer creativiteit in het bedenken van de oplossingen hoe groter de kans dat dit ook gaat lukken. We zijn nu echt aan het samenwerken; het zoeken van de juiste oplossing!

Pas als er voor alle belangen een oplossing is bereikt, is sprake van overeenstemming.

Afhankelijk van uw wensen gaan we over tot het wel of niet vastleggen van de afspraken in een overeenkomst. Soms is een overeenkomst zelfs verplicht, zoals bij een scheiding!

Een oplossing vind je samen!