De werkwijze van Gonny

Zij is open

Gonny van Tussenbroek werkt vanuit het feit dat zij nog helemaal niets weet over dit conflict. Zij staat open voor de verhalen van alle betrokkene. Inzicht in die verhalen en datgene wat volgens elke individuele betrokkene belangrijk is, is voor haar essentieel om op een constructieve manier met het conflict om te kunnen gaan. Zij telt open vragen, die u helpen meer te begrijpen over de achtergrond van het conflict maar zijzelf trekt geen conclusies.

Zij depersonaliseert

Zij haalt het “probleem” en “de persoon” uit elkaar. Zij zorgt dat er geen sprake is van schuld en roddel enz, maar nodigt partijen uit om mee te denken over oplossingen. Meningen en emoties dienen op een dusdanige manier aandacht te krijgen waardoor ze op verantwoord uit elkaar kunnen worden gehaald; In een conflict is bijna niets wat alleen maar waar is!

Zij laat u concentreren op de oplossingen van op onderliggende behoeften

Zij probeert u op een ander manier inzicht te laten krijgen in de situatie waardoor u niet vast loopt in standpunten die in beton zijn gegoten, maar nodigt u uit te onderzoeken welke onderliggende behoeften alle betrokkenen willen bereiken. Misschien zijn daar wel andere manieren voor. Zij probeert wederzijds begrip voor de gevoelens van de andere partij te creëren waardoor niemand geprovoceerd wordt, ook niet als u op de korrel genomen wordt. Onderzocht wordt wat in een conflict essentieel is en daar worden de juiste oplossingen door de betrokkenen bij gezocht.

Zij probeert het contact te behouden, ook als het moeilijk wordt

Zij blijft bezig met het “Verbinden” van de betrokkene. Het verbreken van het contact met de andere partij kan het conflict binnen de kortste tijd doen escaleren. Daarom blijft zij de betrokkenen ook zelf verantwoordelijk houden voor het in stand houden van de contacten.

Zij is helder, duidelijk en concreet

Zij geeft u op heldere wijze terug wat zij heeft gezien, gehoord of ervaren heeft. Hierdoor weten alle betrokkenen wat belangrijk is voor de ander en waarom.
Anders gezegd; Wat voelt en gebeurt er bij de ander en waar hoopt de ander op als oplossing van het conflict.