Alimentatie indexatie 2023 percentage bekend

Wettelijke indexering 2023: 3,4 procent

De alimentatie indexatie voor het jaar 2023 is bekend. Als u alimentatie betaalt moet u er rekening mee houden dat per
1 januari 2023 de alimentatie moet worden aangepast. Vanaf 1 januari 2023 wordt het alimentatie bedrag verhoogd met 3,4 procent. Dit geldt zowel voor de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ieder jaar stijgt de alimentatie door indexatie, immers alles wordt duurder. Heeft u in uw convenant afgesproken dat de partneralimentatie niet hoeft te worden geïndexeerd dan geldt deze verhoging niet voor u. Ook indien u een andere regeling heeft vastgelegd hoeft u dit percentage (waarschijnlijk) niet toe te passen.

Vergeet u niet om de alimentatie te indexeren want u bent dit alsnog met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug verschuldigd wanneer u het per ongeluk bent vergeten. Bent u alimentatie ontvanger en wordt de alimentatie per 1 januari niet verhoogd? Dan kunt u uw ex-partner eenvoudig hieraan herinneren. Lukt het na enige herinneringen niet om de alimentatie indexatie te ontvangen dan kunt u overwegen om contact op te nemen met het LBIO.

Hoe wordt het percentage bepaald

De Minister voor Rechtsbescherming bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage wordt via de Staatscourant bekend gemaakt. Dit percentage is mede afhankelijk van de loonstijgingen. De alimentatie indexatie is een afgeleide van het loon indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de landelijke loonontwikkelingen. De alimentatiestijging in 2022 bedroeg 1,9 procent. Mocht u meer willen weten over alimentatie indexatie neemt u dan contact met ons op. Ook wanneer u denkt dat uw berekening door veranderingen anders uit zou kunnen pakken dan destijds kunt u met ons contact opnemen. Wij kunnen in dat geval een herberekening voor u maken.

Kinder- en Partner Alimentatie indexering 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de kinderalimentatie verhoogd met 3 procent. Deze wettelijke indexering wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid.
Zowel de kinder- als de partneralimentatie worden ieder jaar een verhoogd. Dit om bij te blijven bij de loon- en prijsstijgingen in Nederland.
Deze verhoging gaat niet vanzelf. Degene die de kinderalimentatie betaalt, zal het bedrag zelf handmatig moeten aanpassen. Ook ontvangt de alimentatiebetaler geen bericht van de overheid over de verhoging. Ontvang jij de kinderalimentatie, dan is het misschien slim om je ex even van de indexering op de hoogte te stellen.
De indexering is verplicht, ook als het inkomen van de ex gelijk is gebleven. Toch wil hier nogal eens discussie over ontstaan. Besluit jouw ex om niet te betalen, dan is het goed om te weten dat je de achterstallige indexering altijd kan gaan vorderen. Dit kan tot vijf jaar terug.

Online mediation

Conflictbemiddeling kan ook online, in dat geval spreek je van online mediation, een voorbeeld hiervan is skype mediation.  Online mediation vindt geheel of gedeeltelijk plaats via internet. De deelnemers zien elkaar niet en spreken elkaar alleen maar via de mediator. Het is dus anders dan gewone mediation.

Hoe werkt online mediation?
Online mediation begint vaak met een intake. Via de email of een beveiligde internetomgeving vullen de beide partijen een vragenlijst in. Aan de hand hiervan krijgt de mediator een idee van de problemen die er spelen. Vervolgens wordt er, net als bij gewone mediation, een mediationovereenkomst gesloten. Daarna kan de online mediation beginnen.

Er zijn verschillende manieren waarop online mediation wordt uitgevoerd, soms praat je met elkaar via email, chat of video-conferentieprogramma’s (skype mediation), maar steeds vaker wordt er ook gebruikt gemaakt van speciaal ontwikkelde mediationsoftware. In dat geval wordt er een beveiligde internetomgeving gecreëerd die alleen toegankelijk is voor de mediator en de conflicterende partijen.

Online mediation werkt in grote lijnen hetzelfde als gewone mediation: op basis van de onderliggende belangen wordt er naar een oplossing gezocht die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook hier is de mediator een neutrale derde partij die de mediation in goede banen leidt.

Verschil met standaard mediation

Het belangrijkste verschil met gewone mediation is dat je bij online mediation niet direct met elkaar communiceert. Alle uitwisseling gaat namelijk via de mediator. Hierdoor worden pijnlijke of emotionele confrontaties voorkomen.

Een nadeel is echter ook dat je niet de kans krijgt om tot nu toe onuitgesproken zaken tegen elkaar uit te spreken – wat soms wel nodig is om emotioneel weer verder te kunnen. Mediation is dan wel gericht op het vinden van praktische oplossingen, een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is het herstellen van de verstoorde relatie. Bij online communicatie blijft de afstand tussen de partijen groot.

Verder is online mediation asynchroon. Dat betekent dat ieder op zijn eigen moment, vanuit zijn eigen plaats kan communiceren. Dit is vaak praktisch: je kan in je vrije tijd reageren en je hebt geen reistijd.

Aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat de communicatie stroever verloopt, omdat het scala aan communicatiemiddelen dat je ter beschikking hebt kleiner is. Bij een echt gesprek zeg je vaak veel met lichaamstaal en andere non-verbale uitingen. Bovendien reageren de partijen in een gesprek direct op elkaar. Bij online communicatie moet je maar afwachten hoe snel de andere partij een reactie stuurt.

Bij Turn Over Mediation is het niet mogelijk om voor online mediation te kiezen. We zijn van mening dat directe contact misschien soms pijnlijk is, maar uiteindelijk tot betere resultaten leidt. Je komt dan tot duurzamere oplossingen. Bovendien vinden onze mediations plaats in een veilige omgeving, onder begeleiding van een deskundig mediator die erin is getraind het gesprek niet te laten escaleren.

Van online mediation wordt vaak gezegd dat het sneller is dan gewone mediation, maar dat is afhankelijk van de instelling van de deelnemers. Voor een effectieve online mediation is het noodzakelijk dat beide conflicterende partijen zich actief en constructief opstellen en bijvoorbeeld snel reageren. De mediator heeft hier veel minder grip op dan aan de mediationtafel, waar hij of zij verantwoordelijk is voor de gespreksvoortgang.

Zoek je echt naar de beste oplossingen voor jullie samen; kom dan naar de mediationtafel! 0499 324 328  / 06 216 77788

Wijzigingen Partneralimentatie per 01-01-2020

Vanaf 1 januari 2020 zal de duur van de Partneralimentatie voor alle nieuwe scheidingen verlagen van 12 naar 5 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen nl;

1) Als je jonge kinderen hebt, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden.

2) Als je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie.

3) Een korter huwelijk dan tien jaar kan zorgen voor een kortere duur dan vijf jaar. De duur van de partneralimentatie-termijn is gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: Bij een huwelijksduur van acht jaar geldt een partneralimentatie-termijn van vier jaar.

Ook verandert de belastingaftrek van de partneralimentatie. Vanaf belastingjaar 2020 mag je niet langer 51,95% van het bedrag aan partneralimentatie aftrekken bij de belastingaangifte, maar 46%. De belastingaftrek wordt nog verder verminderd tot 37,05% in 2023.

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op.

Weet u wanneer de kinder- of partneralimentatie kan wijzigen?

Situaties in het leven veranderen. Daarom kan het geen kwaad om af en toe te bekijken of de afgesproken bedragen nog wel actueel zijn. De onderstaande gebeurtenissen kunnen van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht en dus voor een verandering van de alimentatie zorgen.

 • Schuldloos ontslag of werkloosheid;
 • hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing;
 • een kind dat bij de andere partner gaat wonen;
 • het aangaan van nieuw of ander werk met een ander inkomen;
 • pensionering;
 • hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
 • een verandering van de omgangsregeling;
 • overlijden;
 • een wijziging vanuit de overheid.

Omdat een alimentatieberekening persoonsgebonden is kan een wijziging bij iedereen anders uitpakken. Om het aan te passen kan je een nieuwe professionele berekening laten maken en daar samen afspraken over maken. Je houdt de kosten dan beperkt en die kan je gezamenlijk betalen.

Is het onderling contact minder goed dan kan je het aanvragen bij de rechtbank. Hieraan zitten wel behoorlijke kosten, zoals een advocaat. Je kan er in zo’n geval ook voor kiezen om een goede schatting te maken van de inkomsten en dergelijke van je ex-partner en op basis daarvan een proefberekening laten maken.  Dan kan je daarna altijd nog besluiten of het zinvol is om zo’n traject aan te gaan.

Alleen zo weet je zeker dat het bedrag nog steeds klopt.

Scheiden! Maar wat te doen met de gezamenlijke hypotheek?

 

Jullie besluiten te scheiden en wonen momenteel in een koophuis. Er zijn verschillende scenario’s te bedenken wat je in zo’n geval kunt doen. Eén daarvan is dat één van beide ex-partners in het huis blijft wonen. Zeker voor kinderen is het fijn als zij de mogelijkheid hebben om in hun huis te blijven wonen. Scheiden heeft namelijk veel impact op kinderen en het is daarom juist voor hen beter als zij nog wel in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, naar school kunnen gaan en kunnen spelen met vriendjes uit de buurt.

 

Ook financieel gezien is het voor één van de ex-partners voordelig om in het huis te blijven wonen. Overdrachtsbelasting hoeft in zo’n geval niet betaald te worden en ook kosten voor nieuwe meubels, verf, behang en de verhuizing zelf worden bespaard. Het overzetten van de hypotheek na de scheiding is dan noodzakelijk. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Vaak zal eerst een taxateur of makelaar de waarde van het huis bepalen om zodende de rest schuld of overwaarde ten opzichte van de hypotheek te bepalen. Of te wel; Wat kost het om de ex-partner uit te kopen?

Als het financieel verantwoord is volgens de hypotheekverstrekker wordt daarna de hypotheekschuld op de blijvende bewoner wordt overgeschreven.
Vanzelfsprekend wordt ook de financiering van de restschuld hierbij geregeld. De vertrekkende ex-partner wordt ontheven uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid. Het oversluiten van de hypotheek vindt pas plaats na de scheiding.

De indexering 2020 voor Kinder- en Partneralimentatie is weer bekend!

De kinder- en de partneralimentatie moeten ieder jaar worden verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering. In november wordt door de Minister van Justitie bekend gemaakt met welk percentage de alimentatie moet worden verhoogd.

Zelf in de gaten houden
De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terug gaan vorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

Ontvang je alimentatie, dan is het misschien slim om voor januari je ex even een reminder te sturen. Laat hem even weten dat het weer tijd is voor de jaarlijkse indexering en vermeld het percentage of alvast het nieuwe bedrag.

Zelf berekenen van het geïndexeerde bedrag
Vanaf 1 januari 2020 wordt de alimentatie met 2,5% verhoogd. Gebruik dit percentage om uit te rekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2020 moet worden.

Is er een aanleiding om de alimentatie opnieuw te berekenen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wat is draagkracht en hoe wordt de Kinder- en Partneralimentatie berekend?

Om te bekijken wat iemand aan alimentatie kan betalen, zonder zelf in de schulden te komen, wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. De hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is totaal afhankelijk van deze draagkracht en kan nooit meer zijn dan zijn/haar draagkracht.

De draagkrachtberekening is een complexe berekening, waarbij inkomsten en diverse uitgaven het belangrijk zijn. Wat is je inkomen? Wat betaal je aan hypotheek en andere vaste lasten? Zijn er schulden? Het is niet eenvoudig om zo’n berekening zelf te maken. Bij het onderling maken van de afspraken over de alimentatie zorgt dit vaak voor discussies.

Om dit soort discussies te voorkomen, is het verstandig om het maken van de draagkrachtberekening aan een specialist over te laten. Kunnen jullie nog goed met elkaar overleggen, dan kunnen wij eventueel een berekening maken.

 

De maximale draagkracht
De maximale draagkracht is afhankelijk van het inkomen, de woonlasten, belastingvoordelen en andere financiële verplichtingen. Vaak is het zo dat de totale alimentatiebehoefte groter is dan de draagkracht. In dat geval gaat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie.

Patrick en Henny gaan scheiden en hebben twee jonge kinderen. Patrick heeft inkomen, Henny niet. “De Tremanorm” (dat is een richtlijnen voor het berekenen van de kinder- en Partner alimentatie) bepaald dat de maandelijkse kinderalimentatie in totaal € 200,00 bedraagt. De partneralimentatie voor Henny is berekend op € 300,00. Volgens de uitgevoerde draagkrachtberekening kan Patrick maximaal € 350,00 aan alimentatie betalen. Dit resulteert in onderstaande verdeling;

Bijvoorbeeld
Maximale alimentatie per maand    €         350,00
Kinderalimentatie                               €         200,00
Partneralimentatie per maand         €         150,00

Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie. Daardoor ontvangt Henny maar
€ 150,00 aan partneralimentatie.

 

Verandering in draagkracht
Verandert er iets in de draagkracht, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor de alimentatie. Dit geldt voor beide kanten. Verliest een van beiden, zonder daar zelf schuld aan te hebben,  zijn/haar baan, dan kan dit een reden zijn om de alimentatie aan te passen. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen als samenwonen (alleen bij partneralimentatie), hertrouwen, de geboorte van een kindje en wijziging van de omgangsregeling.

Het maken van een draagkrachtberekening is niet makkelijk. Het is verstandig om hierbij de hulp van een deskundige in te schakelen. Heb jij hulp nodig? Neem dan contact met ons op; We helpen je graag! 0499 324 328

Wat is de hoogte van de kinderalimentatie bij scheiden?

 

Bij een scheiding is de hoogte van de kinderalimentatie is voor iedereen verschillend. Het wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de kinderen, het inkomen van u beiden op het moment van scheiden en de zorgregeling die is afgesproken na de scheiding. Ook kan rekening worden gehouden met bepaalde bijzondere kosten, bijvoorbeeld in verband met handicap of ziekte.

De rechtbanken hebben een ‘Expertgroep Alimentatie’ samengesteld. Deze expertgroep heeft een rekenmethode ontwikkeld om de kinderalimentatie uit te rekenen. De jaarlijkse publicatie heet ‘Rapport Alimentatienormen’. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) berekent ieder jaar de kosten van kinderen op basis van CBS-cijfers. Aan de hand van betreffend Trema rapport en de NIBUD gegevens, kan handmatig worden uitgerekend wat precies de hoogte is van de kinderalimentatie in uw situatie.
In de praktijk is het vaak eenvoudiger dit over te laten aan de advocaat of mediator die de volledige scheiding voor u regelt.

De versie van 2019 treft u hier aan: https://www.echtscheidingswinkel.nl/application/files/6115/4686/8396/Trema2019.pdf

Maar zo zijn wij niet getrouwd! (Huwelijkse voorwaarden en scheiden)

Blog Turn-over

Jullie hebben voorgenomen dat jullie gaan trouwen. Gefeliciteerd! Een roze wolk is vaak wat er volgt. Helaas komt het regelmatig voor dat wanneer je op die ‘roze wolk’ zit, je er niet bij stilstaat wat er met jullie vermogens en mogelijke schulden moet gebeuren als het onverhoopt helemaal misloopt en een scheiding niet te voorkomen is.
Als je weet dat meer dan een op de drie huwelijken uiteindelijk eindigen in een scheiding, is het geen overbodige luxe om aan huwelijkse voorwaarden te denken tijdens deze “roze wolk”.

Wij geven jullie graag een paar tips en weetjes om weloverwogen in het huwelijksbootje te stappen.

De stap naar de notaris
Huwelijkse voorwaarden (en een wijziging daarvan) dienen op straffe van nietigheid in een notariële akte te worden neergelegd. Dat betekent dat een bezoek aan de notaris een vereiste is. Afspraken ‘op de achterzijde van een kladblok’ zijn aan het eind van het huwelijk niet geldig.

We kennen verschillende soorten:

 1. uitsluiting van elke gemeenschap; de zogenaamde ‘koude uitsluiting’;
 2. een finaal verrekenbeding; aan het einde van het huwelijk afrekenen als ware de echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen;
 3. een periodiek verrekenbeding; jaarlijkse verrekening van het inkomen, winst, etc.

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen.
Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Stellen die vanaf die datum gaan trouwen doe dat in een beperkte gemeenschap van goederen. Kortom; sinds deze datum vallen alleen de activa (bezittingen) en passiva (schulden), verkregen tijdens het huwelijk, in de gemeenschap. Als je onder de ‘oude’ gemeenschap van goederen wenst te trouwen, dan zullen jullie dit bij huwelijkse voorwaarden moeten te regelen. Het is dus van belang om vooraf om goed na te denken en advies in te winnen bij de notaris welk soort huwelijkse voorwaarden het beste past bij al jullie wensen.

Jaarlijkse verrekening.
Als de huwelijkse voorwaarden eenmaal tot stand zijn gekomen, verdwijnen deze vaak onder in de lade en wordt er niet meer aan gedacht de afspraken na te komen. Vaak denkt men bijvoorbeeld dat bij huwelijkse voorwaarden de toekomstige ex-echtgenoot nergens recht op heeft. Dit is echter een foute gedachte! Wanneer jullie huwelijkse voorwaarden hebben met daarin opgenomen een periodiek verrekenbeding, is het noodzakelijk dat jullie ook daadwerkelijk jaarlijks jullie inkomsten (laten) verrekenen. In de praktijk blijkt dat bijna niemand dat doet.

Verrekenen als ware er sprake is van een gemeenschap van goederen.
Gevolg is dat partijen dan bij een echtscheiding dan alsnog moeten geen verrekenen als ware er sprake van een gemeenschap van goederen. Dit kan in bepaalde gevallen de sanctie zijn die de wet stelt aan het niet naleven van een periodiek verrekenbeding en dat is zeker niet jullie bedoeling geweest bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden.

Als jullie bij een echtscheiding nog “on speaking terms” zijn en de gevolgen in goed onderling overleg willen regelen met een mediator dan is het verschil tussen de bedoeling van partijen en de juridische gevolgen van de huwelijkse voorwaarden nog wel te repareren. Maar wanneer er sprake is van een vechtscheiding, komt er helaas vaak één van jullie bedrogen uit.

Check uw huwelijkse voorwaarden jaarlijks op de huidige situatie
De huwelijkse voorwaarden worden gemaakt aan de hand van jullie wensenlijstje en jullie financiële situatie op het moment dat de huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Maar er veranderen ook dingen in jullie leven, bijvoorbeeld de financiële situatie. Het is dan ook aan te raden om bijvoorbeeld (twee)jaarlijks de huwelijkse voorwaarden door te (laten) nemen, om te bekijken of de juridische en financiële bedoelingen van de huwelijkse voorwaarden nog wel voldoen aan de wensen die destijds voor ogen hadden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.