Maar zo zijn wij niet getrouwd!

Blog Turn-over

Jullie hebben voorgenomen dat jullie gaan trouwen. Gefeliciteerd! Een roze wolk is vaak wat er volgt. Helaas komt het regelmatig voor dat wanneer je op die ‘roze wolk’ zit, je er niet bij stilstaat wat er met jullie vermogens en mogelijke schulden moet gebeuren als het onverhoopt helemaal misloopt.
Als je weet dat meer dan een op de drie huwelijken uiteindelijk eindigen in een scheiding, is het geen overbodige luxe om aan huwelijkse voorwaarden te denken tijdens deze “roze wolk”.

Wij geven jullie graag een paar tips en weetjes om weloverwogen in het huwelijksbootje te stappen.

De stap naar de notaris
Huwelijkse voorwaarden (en een wijziging daarvan) dienen op straffe van nietigheid in een notariële akte te worden neergelegd. Dat betekent dat een bezoek aan de notaris een vereiste is. Afspraken ‘op de achterzijde van een kladblok’ zijn aan het eind van het huwelijk niet geldig.

We kennen verschillende soorten:

  1. uitsluiting van elke gemeenschap; de zogenaamde ‘koude uitsluiting’;
  2. een finaal verrekenbeding; aan het einde van het huwelijk afrekenen als ware de echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen;
  3. een periodiek verrekenbeding; jaarlijkse verrekening van het inkomen, winst, etc.

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen.
Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Stellen die vanaf die datum gaan trouwen doe dat in een beperkte gemeenschap van goederen. Kortom; sinds deze datum vallen alleen de activa (bezittingen) en passiva (schulden), verkregen tijdens het huwelijk, in de gemeenschap. Als je onder de ‘oude’ gemeenschap van goederen wenst te trouwen, dan zullen jullie dit bij huwelijkse voorwaarden moeten te regelen. Het is dus van belang om vooraf om goed na te denken en advies in te winnen bij de notaris welk soort huwelijkse voorwaarden het beste past bij al jullie wensen.

Jaarlijkse verrekening.
Als de huwelijkse voorwaarden eenmaal tot stand zijn gekomen, verdwijnen deze vaak onder in de lade en wordt er niet meer aan gedacht de afspraken na te komen. Vaak denkt men bijvoorbeeld dat bij huwelijkse voorwaarden de toekomstige ex-echtgenoot nergens recht op heeft. Dit is echter een foute gedachte! Wanneer jullie huwelijkse voorwaarden hebben met daarin opgenomen een periodiek verrekenbeding, is het noodzakelijk dat jullie ook daadwerkelijk jaarlijks jullie inkomsten (laten) verrekenen. In de praktijk blijkt dat bijna niemand dat doet.

Verrekenen als ware er sprake is van een gemeenschap van goederen.
Gevolg is dat partijen dan bij een echtscheiding dan alsnog moeten geen verrekenen als ware er sprake van een gemeenschap van goederen. Dit kan in bepaalde gevallen de sanctie zijn die de wet stelt aan het niet naleven van een periodiek verrekenbeding en dat is zeker niet jullie bedoeling geweest bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden.

Als jullie bij een echtscheiding nog “on speaking terms” zijn en de gevolgen in goed onderling overleg willen regelen met een mediator dan is het verschil tussen de bedoeling van partijen en de juridische gevolgen van de huwelijkse voorwaarden nog wel te repareren. Maar wanneer er sprake is van een vechtscheiding, komt er helaas vaak één van jullie bedrogen uit.

Check uw huwelijkse voorwaarden jaarlijks op de huidige situatie
De huwelijkse voorwaarden worden gemaakt aan de hand van jullie wensenlijstje en jullie financiële situatie op het moment dat de huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Maar er veranderen ook dingen in jullie leven, bijvoorbeeld de financiële situatie. Het is dan ook aan te raden om bijvoorbeeld (twee)jaarlijks de huwelijkse voorwaarden door te (laten) nemen, om te bekijken of de juridische en financiële bedoelingen van de huwelijkse voorwaarden nog wel voldoen aan de wensen die destijds voor ogen hadden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

 

Wat zijn de veranderingen met de Partneralimentatiewet 2020

Blog 1

 

Wat betekent de Wet Herziening Partneralimentatie? En wat verandert er in 2020?
Vanaf 01 januari 2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingekort. Vanaf dat moment geldt voor alle nieuwe scheidingsaanvragen dat er nog maar maximaal 5 jaar partneralimentatie betaald hoeft te worden.

Hoe ziet die nieuwe wetgeving er dan uit?
Eindelijk is de wijziging in de alimentatieregels een feit. Vorige week werd het wetsvoorstel van de PvdA en de VVD om de duur van de partneralimentatie in te korten aangenomen door de Senaat. De huidige, maximale duur van de partneralimentatie is 12 jaar en wordt teruggebracht naar 5 jaar (het wettelijk maximum).

Vanaf wanneer eigenlijk?
Vanaf 01 januari 2020 zal deze wet gaan gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd bij de rechtbank.

Er zijn wel drie uitzonderingen op de wettelijke regel. De nieuwe alimentatie-duur geldt echter niet in alle gevallen. Er zijn namelijk drie uitzonderingen op de wettelijke regel. Ik som ze graag voor u op:

Uitzondering 1
Ben je minimaal 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd dan kan je tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.

Uitzondering 2
Ben je minimaal 15 jaar getrouwd en je bent ouder zijn dan 50 jaar dan heb je recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering is de eerstkomende 7 jaar geldig.

Uitzondering 3
De tweede uitzondering is voor stellen met kinderen onder de 12 jaar. Zijn er kinderen onder de 12, dan heb je recht is op maximaal 12 jaar partneralimentatie. De alimentatie stopt als het jongste kind 12 jaar wordt. Vanaf dat moment hoeft een moeder niet meer thuis te blijven voor de kinderen en kan zij gaan werken om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters besluiten om van de alimentatie-duur af te wijken.

Nieuwe scheidingen, nieuwe regels
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe scheidingen. Zijn jullie al gescheiden en hebben jullie al afspraken over de alimentatie, dan blijven deze afspraken gewoon hetzelfde.

Kinderalimentatie
Voor kinderalimentatie gelden weer andere regels, de duur van de betaling van kinderalimentatie blijft ongewijzigd. Ouders zijn verplicht voor kinderen tot 21 jaar bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging.

Wil je weten hoe jouw situatie er uit ziet? Of weet je niet zeker of de nieuwe wet ook voor jou geldt? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik zoek het graag even voor je uit. 

www.turn-over.net 

Telefonisch via 0499 324 328 | 06 216 777 88 (Tijdens kantooruren)
Per mail via gonny@turn-over.net