Kosten mediation

Afhankelijk van de aard van het conflict, de intensiteit van de emoties, de onderlinge samenwerking en de wil van de deelnemers om het conflict op te lossen, zijn er meer of minder gesprekken noodzakelijk om het door u gewenste doel te bereiken.
Daarom geeft Gonny pas na een gratis kennismakingsgesprek een offerte af, maar dan gebaseerd op reële feiten.

Gonny is Mediator en Vertrouwenspersoon.
Zij heeft binnen deze vakgebieden een brede algemene en gespecialiseerde opleidingen genoten. Voor specialistische vraagstukken op Juridisch/Fiscaal/Notarieel gebied maakt zij gebruik van externe kennis binnen haar eigen netwerk of kunt u gebruik maken van uw eigen netwerk om zo mogelijk op uw kosten te besparen. Deze extra kosten vallen buiten de opdracht/tarifering van Turn Over.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor wie de kosten m.b.t. Mediation niet kan betalen kunnen wij een subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen (een toevoeging). Als u hiervan gebruik wenst te maken dient u dit vooraf aan te geven.

Heeft u recht op een Toevoeging?
Als u in 2024 een toevoeging aanvraagt wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen wat u had in 2022. Was uw inkomen toen lager dan € 31.100,00 (voor alleenstaanden), dan kunt u in aanmerking komen voor zo’n toevoeging. Deze aanvraag zullen wij voor u doen. Voor meer informatie klikt u hier.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kijk dan in de polisvoorwaarden of Mediation ook wordt vergoed. Vaak is dat wel het geval. U kunt de rekening dan indienen tot het maximaal verzekerd bedrag voor Mediation.

Kosten

Mediation
  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Na 18:00u €190,- p/u excl. btw

Kosten

Vertrouwenspersoon; zie www.StriktVertrouwelijk.com

Vertrouwenspersoon

De diensten voor Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit zijn vanaf april 2020 gesplitst van onze Mediators diensten. Wij verwijzen wij u daarvoor naar StriktVertrouwelijk.com