Kosten mediation

Afhankelijk van de aard van het conflict, de intensiteit van de emoties, de onderlinge samenwerking en de wil van de deelnemers om het conflict op te lossen, zijn er meer of minder gesprekken noodzakelijk om het door u gewenste doel te bereiken.
Daarom geeft Gonny pas na een gratis kennismakingsgesprek een offerte af, maar dan gebaseerd op reële feiten.

Gonny is Mediator en Vertrouwenspersoon.
Zij heeft binnen deze vakgebieden een brede algemene en gespecialiseerde opleidingen genoten. Voor specialistische vraagstukken op Juridisch/Fiscaal/Notarieel gebied maakt zij gebruik van externe kennis binnen haar eigen netwerk of kunt u gebruik maken van uw eigen netwerk om zo mogelijk op uw kosten te besparen. Deze extra kosten vallen buiten de opdracht/tarifering van Turn Over.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor wie de kosten m.b.t. Mediation niet kan betalen kunnen wij een subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen (een toevoeging). Als u hiervan gebruik wenst te maken dient u dit vooraf aan te geven.

Toevoeging
Als u in 2020 een toevoeging aanvraagt wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen wat u had in 2018. Was uw inkomen lager dan € 27.900,00 (voor alleenstaanden), dan kunt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. U betaald dan max. € 385,00 p.p voor de gehele afhandeling. Voor meer informatie klikt u hier.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, kijk dan in de polisvoorwaarden of Mediation ook wordt vergoed. Vaak is dat wel het geval. U kunt de rekening dan indienen tot het maximaal verzekerd bedrag voor Mediation.

Kosten

Mediation
  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Na kennismaking reële offerte
  • Na 18:00u €150,- p/u excl. btw

Kosten

Vertrouwensgesprek
  • Uurtarief mogelijk
  • Abonnementsvorm mogelijk
  • Vraag vrijblijvend offerte aan

Vertrouwenspersoon

Speciaal hiervoor is een vaste abonnementsprijs ontwikkeld voor bedrijven. Hieronder valt het versturen van 1 nieuwsbrief per jaar, bezoeken van werkoverleggen, het bijhouden en maken van het jaarverslag EN de 1ste telefonische opvang. Afhankelijk van het aantal personeelsleden betaalt u hiervoor dus een vaststaand tarief. Voor alle andere werkzaamheden binnen het abonnement is het gereduceerde uurtarief € 100,00 excl. BTW van toepassing.