BUSINESS COUNSELING

Een business counselor is opgeleid om binnen bedrijven te counselen waarbij er voldoende  kennis en ervaring met het bedrijfsleven bestaat. Mede omdat er steeds meer kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschikten op het bedrijfsleven afgewenteld worden zijn de kosten t.o.v. de baten minimaal.

Gonny van Tussenbroek is zo’n business counselor. Naast de diverse opleidingen die zij gedaan heeft is zij zelf ruim 20 jaar onderneemster. Nu zet zij deze kennis en praktijkervaring in voor kortdurende en preventieve benadering op het gebied van ziekteverzuim die door psychosomatische klachten wordt veroorzaakt. Een business counselor die regelmatig naar de werkvloer komt maar volledig onafhankelijk is, kan problemen vroegtijdig signaleren en escalatie voorkomen. Hierdoor kan veelal worden voorkomen dat een werknemer geheel uit het arbeidsproces raakt.

Business counseling kan bij tal van zaken op HR niveau worden ingezet, zoals:
– Niet goed functioneren,
– Onderpresteren,
– Stress en burn-out,
– Rouw en verlies op het werk,
– Groepsprocessen etc.

Lees meer : psychosociale Therapie

Lees meer : vertrouwenspersoon