Vertrouwenspersoon

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door met andere mensen; op het (vrijwilligers) werk maar ook bij sport(verenigingen). De manier waarop  deze contacten verlopen kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt en waardoor psychische klachten kunnen ontstaan.
Een werkgever (of bestuur van…) is verplicht grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Maar ook de medewerkers/deelnemers zelf dragen hiervoor medeverantwoordelijkheid.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers/deelnemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
– agressie en geweld
– seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
– pesten
– discriminatie
– maar ook een te zware werkdruk ervaren

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit het:
– verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen
– nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
– informeren over formele oplossingsmogelijkheden en hierin begeleiden.
– geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
– voorlichten, adviseren en ondersteunen van het management
– registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers; er is een geheimhoudingsplicht.

Folder: Vertrouwenspersoon