Arbeidsmediation

Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven. Een verstoorde arbeidsrelatie kan voor de werkgever en werknemer diep ingrijpen en veelal hebben ze niets met het recht te maken.

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in standpunten vanuit Recht (werknemer) en Macht (werkgever). Partijen proberen elkaar te overtuigen van de juistheid van hun eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken.

Dat dit veel negatieve tijd, energie en geld kost mag duidelijk zijn; zorgen om mogelijke werkeloosheid, spanningen, ziekte (en verzuimkosten), ontslagvergoedingen en reputatieschade als bedrijf. Hier komen nog de “onzichtbare” kosten bij zoals demotivering bij collega’s, stagnaties in processen enz.
Het in redelijkheid en billijkheid zoeken naar de beste oplossing voor beide partijen is altijd voor beter. Zeker veel beter dan het onzekere resultaat van een rechterlijke procedure. Het zal overigens niet voor het eerst zijn bij Turn Over dat een mediation leidt tot een herstel in de samenwerking.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen
– Medewerker en leidinggevende
– Collega’s
– Werkgever en Werknemer (ontslag of behoud van arbeidsovereenkomst)
– Directie en management
– Directie en bestuur

N.B.: Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een “re-integratieplan” op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen is mediation!

Folder “Werken zonder conflicten”