16/09/2019 Gonny van Tussenbroek

Maar zo zijn wij niet getrouwd! (Huwelijkse voorwaarden en scheiden)

Blog Turn-over

Jullie hebben voorgenomen dat jullie gaan trouwen. Gefeliciteerd! Een roze wolk is vaak wat er volgt. Helaas komt het regelmatig voor dat wanneer je op die ‘roze wolk’ zit, je er niet bij stilstaat wat er met jullie vermogens en mogelijke schulden moet gebeuren als het onverhoopt helemaal misloopt en een scheiding niet te voorkomen is.
Als je weet dat meer dan een op de drie huwelijken uiteindelijk eindigen in een scheiding, is het geen overbodige luxe om aan huwelijkse voorwaarden te denken tijdens deze “roze wolk”.

Wij geven jullie graag een paar tips en weetjes om weloverwogen in het huwelijksbootje te stappen.

De stap naar de notaris
Huwelijkse voorwaarden (en een wijziging daarvan) dienen op straffe van nietigheid in een notariële akte te worden neergelegd. Dat betekent dat een bezoek aan de notaris een vereiste is. Afspraken ‘op de achterzijde van een kladblok’ zijn aan het eind van het huwelijk niet geldig.

We kennen verschillende soorten:

  1. uitsluiting van elke gemeenschap; de zogenaamde ‘koude uitsluiting’;
  2. een finaal verrekenbeding; aan het einde van het huwelijk afrekenen als ware de echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen;
  3. een periodiek verrekenbeding; jaarlijkse verrekening van het inkomen, winst, etc.

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen.
Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Stellen die vanaf die datum gaan trouwen doe dat in een beperkte gemeenschap van goederen. Kortom; sinds deze datum vallen alleen de activa (bezittingen) en passiva (schulden), verkregen tijdens het huwelijk, in de gemeenschap. Als je onder de ‘oude’ gemeenschap van goederen wenst te trouwen, dan zullen jullie dit bij huwelijkse voorwaarden moeten te regelen. Het is dus van belang om vooraf om goed na te denken en advies in te winnen bij de notaris welk soort huwelijkse voorwaarden het beste past bij al jullie wensen.

Jaarlijkse verrekening.
Als de huwelijkse voorwaarden eenmaal tot stand zijn gekomen, verdwijnen deze vaak onder in de lade en wordt er niet meer aan gedacht de afspraken na te komen. Vaak denkt men bijvoorbeeld dat bij huwelijkse voorwaarden de toekomstige ex-echtgenoot nergens recht op heeft. Dit is echter een foute gedachte! Wanneer jullie huwelijkse voorwaarden hebben met daarin opgenomen een periodiek verrekenbeding, is het noodzakelijk dat jullie ook daadwerkelijk jaarlijks jullie inkomsten (laten) verrekenen. In de praktijk blijkt dat bijna niemand dat doet.

Verrekenen als ware er sprake is van een gemeenschap van goederen.
Gevolg is dat partijen dan bij een echtscheiding dan alsnog moeten geen verrekenen als ware er sprake van een gemeenschap van goederen. Dit kan in bepaalde gevallen de sanctie zijn die de wet stelt aan het niet naleven van een periodiek verrekenbeding en dat is zeker niet jullie bedoeling geweest bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden.

Als jullie bij een echtscheiding nog “on speaking terms” zijn en de gevolgen in goed onderling overleg willen regelen met een mediator dan is het verschil tussen de bedoeling van partijen en de juridische gevolgen van de huwelijkse voorwaarden nog wel te repareren. Maar wanneer er sprake is van een vechtscheiding, komt er helaas vaak één van jullie bedrogen uit.

Check uw huwelijkse voorwaarden jaarlijks op de huidige situatie
De huwelijkse voorwaarden worden gemaakt aan de hand van jullie wensenlijstje en jullie financiële situatie op het moment dat de huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

Maar er veranderen ook dingen in jullie leven, bijvoorbeeld de financiële situatie. Het is dan ook aan te raden om bijvoorbeeld (twee)jaarlijks de huwelijkse voorwaarden door te (laten) nemen, om te bekijken of de juridische en financiële bedoelingen van de huwelijkse voorwaarden nog wel voldoen aan de wensen die destijds voor ogen hadden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stel ons uw vraag en wij nemen vrijblijvend contact met u op.