17/03/2020 Gonny van Tussenbroek

Online mediation

Conflictbemiddeling kan ook online, in dat geval spreek je van online mediation, een voorbeeld hiervan is skype mediation.  Online mediation vindt geheel of gedeeltelijk plaats via internet. De deelnemers zien elkaar niet en spreken elkaar alleen maar via de mediator. Het is dus anders dan gewone mediation.

Hoe werkt online mediation?
Online mediation begint vaak met een intake. Via de email of een beveiligde internetomgeving vullen de beide partijen een vragenlijst in. Aan de hand hiervan krijgt de mediator een idee van de problemen die er spelen. Vervolgens wordt er, net als bij gewone mediation, een mediationovereenkomst gesloten. Daarna kan de online mediation beginnen.

Er zijn verschillende manieren waarop online mediation wordt uitgevoerd, soms praat je met elkaar via email, chat of video-conferentieprogramma’s (skype mediation), maar steeds vaker wordt er ook gebruikt gemaakt van speciaal ontwikkelde mediationsoftware. In dat geval wordt er een beveiligde internetomgeving gecreëerd die alleen toegankelijk is voor de mediator en de conflicterende partijen.

Online mediation werkt in grote lijnen hetzelfde als gewone mediation: op basis van de onderliggende belangen wordt er naar een oplossing gezocht die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook hier is de mediator een neutrale derde partij die de mediation in goede banen leidt.

Verschil met standaard mediation

Het belangrijkste verschil met gewone mediation is dat je bij online mediation niet direct met elkaar communiceert. Alle uitwisseling gaat namelijk via de mediator. Hierdoor worden pijnlijke of emotionele confrontaties voorkomen.

Een nadeel is echter ook dat je niet de kans krijgt om tot nu toe onuitgesproken zaken tegen elkaar uit te spreken – wat soms wel nodig is om emotioneel weer verder te kunnen. Mediation is dan wel gericht op het vinden van praktische oplossingen, een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is het herstellen van de verstoorde relatie. Bij online communicatie blijft de afstand tussen de partijen groot.

Verder is online mediation asynchroon. Dat betekent dat ieder op zijn eigen moment, vanuit zijn eigen plaats kan communiceren. Dit is vaak praktisch: je kan in je vrije tijd reageren en je hebt geen reistijd.

Aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat de communicatie stroever verloopt, omdat het scala aan communicatiemiddelen dat je ter beschikking hebt kleiner is. Bij een echt gesprek zeg je vaak veel met lichaamstaal en andere non-verbale uitingen. Bovendien reageren de partijen in een gesprek direct op elkaar. Bij online communicatie moet je maar afwachten hoe snel de andere partij een reactie stuurt.

Bij Turn Over Mediation is het niet mogelijk om voor online mediation te kiezen. We zijn van mening dat directe contact misschien soms pijnlijk is, maar uiteindelijk tot betere resultaten leidt. Je komt dan tot duurzamere oplossingen. Bovendien vinden onze mediations plaats in een veilige omgeving, onder begeleiding van een deskundig mediator die erin is getraind het gesprek niet te laten escaleren.

Van online mediation wordt vaak gezegd dat het sneller is dan gewone mediation, maar dat is afhankelijk van de instelling van de deelnemers. Voor een effectieve online mediation is het noodzakelijk dat beide conflicterende partijen zich actief en constructief opstellen en bijvoorbeeld snel reageren. De mediator heeft hier veel minder grip op dan aan de mediationtafel, waar hij of zij verantwoordelijk is voor de gespreksvoortgang.

Zoek je echt naar de beste oplossingen voor jullie samen; kom dan naar de mediationtafel! 0499 324 328  / 06 216 77788