Privacyverklaring: Turn Over Mediation

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Turn Over Mediation, Honingbij 24 te Son en Breugel  en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator en in het geval van vervanging bij een overmachtssituatie de desbetreffende mediator.

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u werken kan betekenen:  
– Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, het maken een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur.
–  In het geval van het verbreken van een relatie het maken van een (echt)scheidingsconvenant, eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen.
– In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie zoals inkomensgegevens.  
– of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s).

Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen, en/of die we van de Rechter of van het OM krijgen. De grondslagen hiervoor zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens  van u nodig. De gegevens die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst, of aan een relevante deskundige zoals een fiscalist/accountant.
Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar teken u ook voor of verzorg uzelf de overdracht. Daarnaast werken we in een beveiligde software omgeving.  Voor de berekening van de partner en/of kinderalimentatie werken wij met een softwareleverancier die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Met deze leverancier daarvan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij eveneens zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen anders dan hierboven gedeeld. We bewaren ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een (digitaal)archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaar termijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In die bewaar-periode(s) kun u bij ons terecht met vragen. Ook kan u opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen voor zover wijzelf niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Gegevens die u aan ons toevertrouwt worden in de cloud (Dropbox) bewaard met een 2staps-
               identificatie.
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien
               aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotu in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze
               naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke
               (inlog)gegevens te bemachtigen.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam
               (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een
               digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier
               voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Ten slotte: Mocht u ondanks onze uitleg of oplossing denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kun u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www. AutoriteitPersoonsgegevens.nl.

Honingbij 24 – 5692 VE  Son en Breugel – Tel. 0499-324328/ 06 216 777 88  – Email Info@Turn-over.net           
Banknummer NLABNA 0488 222 184      –   BTW nummer 134012379.B01    – KvK nummer 17099322