22/10/2019 Gonny van Tussenbroek

Wat is de hoogte van de kinderalimentatie bij scheiden?

 

Bij een scheiding is de hoogte van de kinderalimentatie is voor iedereen verschillend. Het wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de kinderen, het inkomen van u beiden op het moment van scheiden en de zorgregeling die is afgesproken na de scheiding. Ook kan rekening worden gehouden met bepaalde bijzondere kosten, bijvoorbeeld in verband met handicap of ziekte.

De rechtbanken hebben een ‘Expertgroep Alimentatie’ samengesteld. Deze expertgroep heeft een rekenmethode ontwikkeld om de kinderalimentatie uit te rekenen. De jaarlijkse publicatie heet ‘Rapport Alimentatienormen’. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) berekent ieder jaar de kosten van kinderen op basis van CBS-cijfers. Aan de hand van betreffend Trema rapport en de NIBUD gegevens, kan handmatig worden uitgerekend wat precies de hoogte is van de kinderalimentatie in uw situatie.
In de praktijk is het vaak eenvoudiger dit over te laten aan de advocaat of mediator die de volledige scheiding voor u regelt.

De versie van 2019 treft u hier aan: https://www.echtscheidingswinkel.nl/application/files/6115/4686/8396/Trema2019.pdf