Wat is draagkracht en hoe wordt de Kinder- en Partneralimentatie berekend?

Om te bekijken wat iemand aan alimentatie kan betalen, zonder zelf in de schulden te komen, wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. De hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie is totaal afhankelijk van deze draagkracht en kan nooit meer zijn dan zijn/haar draagkracht.

De draagkrachtberekening is een complexe berekening, waarbij inkomsten en diverse uitgaven het belangrijk zijn. Wat is je inkomen? Wat betaal je aan hypotheek en andere vaste lasten? Zijn er schulden? Het is niet eenvoudig om zo’n berekening zelf te maken. Bij het onderling maken van de afspraken over de alimentatie zorgt dit vaak voor discussies.

Om dit soort discussies te voorkomen, is het verstandig om het maken van de draagkrachtberekening aan een specialist over te laten. Kunnen jullie nog goed met elkaar overleggen, dan kunnen wij eventueel een berekening maken.

 

De maximale draagkracht
De maximale draagkracht is afhankelijk van het inkomen, de woonlasten, belastingvoordelen en andere financiële verplichtingen. Vaak is het zo dat de totale alimentatiebehoefte groter is dan de draagkracht. In dat geval gaat kinderalimentatie altijd voor partneralimentatie.

Patrick en Henny gaan scheiden en hebben twee jonge kinderen. Patrick heeft inkomen, Henny niet. “De Tremanorm” (dat is een richtlijnen voor het berekenen van de kinder- en Partner alimentatie) bepaald dat de maandelijkse kinderalimentatie in totaal € 200,00 bedraagt. De partneralimentatie voor Henny is berekend op € 300,00. Volgens de uitgevoerde draagkrachtberekening kan Patrick maximaal € 350,00 aan alimentatie betalen. Dit resulteert in onderstaande verdeling;

Bijvoorbeeld
Maximale alimentatie per maand    €         350,00
Kinderalimentatie                               €         200,00
Partneralimentatie per maand         €         150,00

Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie. Daardoor ontvangt Henny maar
€ 150,00 aan partneralimentatie.

 

Verandering in draagkracht
Verandert er iets in de draagkracht, dan heeft dat vaak ook gevolgen voor de alimentatie. Dit geldt voor beide kanten. Verliest een van beiden, zonder daar zelf schuld aan te hebben,  zijn/haar baan, dan kan dit een reden zijn om de alimentatie aan te passen. Hetzelfde geldt voor gebeurtenissen als samenwonen (alleen bij partneralimentatie), hertrouwen, de geboorte van een kindje en wijziging van de omgangsregeling.

Het maken van een draagkrachtberekening is niet makkelijk. Het is verstandig om hierbij de hulp van een deskundige in te schakelen. Heb jij hulp nodig? Neem dan contact met ons op; We helpen je graag! 0499 324 328